Chopdisc voorbeeld van het frisbee spel

Chopdisc: een frisbee spel met dart-style scores, 2 – 6 spelers of in twee teams, leeftijd 9+, speelduur 1 tot 2 uur afh. van # sets.
Spelbeleving: spelplezier, frisbee werpen, nauwkeurig richten, competitie, meesterschap, scores uitrekenen.

Chopdisc is op 17 juli 2019 uitgevonden door Nico Pierik in Nieuwegein, Nederland.

1 Hoe speel je een Chopdisc set?
1.1 Doel van het spel

Chopdisc score voor elk target

Net als in darts, is het doel in het spel om in één set met het minst aantal worpen met de frisbee op een score van exact 0 uit te komen. Chopdisc start met 54 punten. Het Target met de hoogste score is de Pink Sweet Spot met 9 punten. Zie voor alle scores het score overzicht hierboven. De finish vlag aan de linkerzijde in het voorbeeld is een windvlag, deze geeft de windrichting aan zodat spelers deze informatie bij elke worp kunnnen gebruiken.

1.2 Spelverloop Chopdisc

Om de score van 54 te verlagen gooit elke speler, vanaf drie meter afstand, achter elkaar drie frisbees richting de Stick Targets. In elke worp krijgt de speler de punten van het eerste Target dat die raakt. Na het raken van een Stick Target dient gewacht te worden tot deze stil staat. Nadat elke speler drie keer heeft gegooid, is de eerste speler weer aan de beurt.

1.3 Winnaar bepalen

Een speler kan door zes keer de Pink Sweet Spot (met 9 punten) te raken een perfecte set gooien met 54 punten. In Chopdisc wordt de perfecte set The Woodpecker genoemd. Het zal echter vaker voorkomen dat spelers meer worpen nodig hebben om tot exact 0 te komen. Op de scorekaart wordt een X gezet bij elke ongeldige worp of misser, zodat deze meetellen in het totaal aantal worpen. De speler die het minst aantal worpen nodig had om van 54 tot exact 0 te komen, is de winnaar.

Het kan voorkomen dat spelers eindigen op een gelijk aantal worpen. Dan wordt er vervolgens gekeken welke speler de meeste hoge scores heeft geraakt. Bijvoorbeeld: Speler A die twee keer de Pinks Sweet Spot met elk 9 punten heeft geraakt, wint van speler B die geen enkele keer de Pink Sweet Spot heeft geraakt. Kortom, het is belangrijk om zoveel mogelijk de hoogste scores te gooien. Als je bijvoorbeeld voor de laatste 10 punten gooit, is het beter om 9 en 1 te gooien dan 7 en 3 of 5 en 5.

Het kan voorkomen dat meerdere spelers exact gelijk eindigen, bijvoorbeeld: doordat ze alle drie de perfecte set, The Woodpecker, hebben gegooid. In het geval van een gelijkspel is er de tiebreaker om te bepalen wie de winnaar is. Voor de uitleg van de tiebreaker kunnen de spelers de geprinte handleiding of achterkant van een scorekaart raadplegen, deze zijn niet online beschikbaar.